Siam855 logo
ดาวน์โหลดเอพีเค
เอพีเค แอนดรอยด์
ดาวน์โหลดแอนดรอยด์
ไอโอเอส 64 บิต
Iphone 5s+
ไอโอเอส 32 บิต
Iphone 5-
รหัสทดสอบฟรี
ชื่อผู้ใช้: test1 - test9999
รหัสผ่าน: 1234

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้บริการและเว็บไซต์ของ Siam855.store

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้บริการและเว็บไซต์ของ Siam855.store

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อน อัปเดตล่าสุด 16 เมษายน 2023

เราคือ Siam855.store ("บริษัท" "เรา" "พวกเรา" "ของเรา") ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามข้อบังคับคาสิโนสากล

เราดำเนินการเว็บไซต์ Siam855.store ("เว็บไซต์") รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอ้างถึงหรือเชื่อมโยงกับข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ ("ข้อกำหนดทางกฎหมาย") (เรียกรวมกันว่า "บริการ ")

ข้อกำหนดและเงื่อนไขใน Siam855.store

ข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่ทำขึ้นระหว่างคุณ ไม่ว่าจะเป็นการส่วนตัวหรือในนามของนิติบุคคล ("คุณ") และ Siam855.store เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณ คุณยอมรับว่าเมื่อเข้าถึงบริการ คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ทั้งหมด หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ทั้งหมด คุณจะถูกห้ามไม่ให้ใช้บริการโดยชัดแจ้ง และคุณต้องยุติการใช้งานทันที

บริการนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือลงทะเบียนสำหรับบริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล

ข้อมูลที่ให้ไว้เมื่อใช้บริการไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายหรือใช้โดยบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ในเขตอำนาจศาลหรือประเทศใด ๆ ที่การแจกจ่ายหรือการใช้งานดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ หรือทำให้เราต้องลงทะเบียนใด ๆ ภายในเขตอำนาจศาลดังกล่าวหรือ ประเทศ ดังนั้น บุคคลเหล่านั้นที่เลือกเข้าถึงบริการจากสถานที่อื่นทำได้ด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง และมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น หากและในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นบังคับใช้

เราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยการใช้บริการ คุณตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งรวมอยู่ในข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ โปรดทราบว่าบริการนี้โฮสต์ในประเทศไทย หากคุณเข้าถึงบริการจากภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกที่มีกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ควบคุมการรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศไทย แสดงว่าคุณกำลังถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศไทยโดยการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และคุณยินยอมอย่างชัดแจ้งให้มีการถ่ายโอนและประมวลผลข้อมูลของคุณในประเทศไทย

คำอธิบายวิธีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราหรือพนักงาน หรือตัวแทนของเราจะไม่มีความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม ผลสืบเนื่อง ข้อยกเว้น ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายเชิงลงโทษ รวมถึงการสูญเสียกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของคุณ แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

เราเป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในบริการของเรา รวมถึงซอร์สโค้ด ฐานข้อมูล ฟังก์ชันการทำงาน ซอฟต์แวร์ การออกแบบเว็บไซต์ เสียง วิดีโอ ข้อความ ภาพถ่าย และกราฟิกในบริการ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา" ) ตลอดจนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ที่อยู่ในนั้น ("เครื่องหมาย")

  • เนื้อหาและเครื่องหมายของเราได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า (และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม) 
  • เนื้อหาและเครื่องหมายมีให้ในหรือผ่านบริการ "ตามที่เป็น" สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในเท่านั้น

การส่งเสริมการขายในทางที่ผิดและการเล่นแบบผิดปกติ

  • ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากบริการเพื่อก่อกวน ละเมิด หรือทำร้ายบุคคลอื่น
  • ไม่อนุญาตให้ใช้บริการสนับสนุนของเราอย่างไม่เหมาะสมหรือส่งรายงานเท็จเกี่ยวกับการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ
  • ไม่อนุญาตให้ใช้บริการในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดในเว็บไซต์ที่มีผลบังคับใช้

สรุป

หากต้องการแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการหรือรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ โปรดติดต่อเราที่: Siam855.store ได้ตลอด 24 ชั่วโมง